Godt nyttår! 🎉

2021 det beste året i Salgsfabrikkens historie

Vi startet året med å kjøpe oss nye kontorlokaler på Grøset Herregård. Vi kjøpte Drengestua og stabburet, vi pusset opp og flyttet inn i nye kontorer i februar. Vi driver fortsatt og pusser opp – for vi skal bruke stabburet til både kurslokale og overnattingssted for våre kunder og ansatte.

I løpet av 2021 har vi ansatt 8 nye flotte medarbeidere. Eva – er vår egen redaktør, Hege er på front-office og vi har styrket selgerstaben vår med 6 nye medieselgere.

Tross av corona – så har vi nær doblet omsetningen vår i år. Dette har vi gjort gjennom å kontakte eksisterende og nye annonsører, vi har fått flere samarbeidspartnere med på laget vårt, og vi blir ukentlig kontaktet av bedrifter som vil samarbeide med oss.

Vi har trent og lært opp selgere i høyt tempo. I august startet vi opp Selgerskolen vår. Her har vi 20 moduler – hvor alle ansatte er igjennom både praktiske og teoretiske oppgaver. Da ser vi at vi øker kompetansen vår kontinuerlig. Og det er viktig – for vi ønsker å være gode !

Næring24 for Kongsvingerregionen ble lansert i november, og her skal vi utvide til mange flere distrikt og regioner.

Nettsalgsavdeling: Vi har etablert en egen avdeling med flinke folk som både selger annonser, produserer annonser, publiserer og rapporterer til kunder og utgivere. Vi har vår egen innholdsleverandør – Daniel – som legger ut og drifter nettsteder for flere av våre kunder.

Vi har vært sosiale i år og feiret de gode resultatene: Vi tok med alle ansatte til Helgelandskysten og arbeidet en uke derfra i juni.

Vi har hatt middager og kurs, og vi avsluttet året med bålpannekos, gløgg og nissegrøt med gjengen vår. Her delte vi ut 3 priser; Årets selger, årets nykommer og firmaets mann. Vivian, Marie og Vidar fikk heder og ære, champagne og diplom.

Alle hos oss har gjort sitt beste, og hos oss er kunden den viktigste – hver eneste dag.

Nå står 2022 for døren, og vi gleder oss. Vi gleder oss over at vi har et fantastisk godt innsalg inn i 2022 – vi har stor trafikk på nettsidene til Salgsfabrikken – mange nye annonsører kontakter oss for å annonsere i de gode magasinene og nettstedene vi selger annonser til.

Vi har flotte samarbeidspartnere som vi er takknemlige for. Våre utgivere gjør det enklere å selge annonser når de lager så interessant og godt innhold.

Tusen takk – alle gode oppdragsgivere !

Med det – vil vi få ønske alle et Godt og friskt nytt år !

La oss håpe at 2022 blir et år med oppturer og store muligheter.

Wenche Huser Sund
“Dagli’ gleder” i Salgsfabrikken