Frimurerbladet 2021

Buskap.no 2021
23. oktober 2020
Hestesport 2021
11. november 2020

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden i et opplag på 17.300 eksemplarer og sendes 4 ganger i året (kvartalsvis) til ordenens medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

Utgivelsesplan 2021

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 22.03.20 01.03.21
2 21.06.20 31.05.21
3 29.09.20 06.09.21
4 12.12.20 17.11.21

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
1/1-side (satsspeil) (195 x 258) 17 000 kr.
1/1-side (utfallende) (220 x 290) + 4mm utfallende og skjæremerker 17 000 kr.
1/1 bakside (195 x 230) 22 000 kr.
1/1 bakside (utfallende) (220 x 230) + 4mm utfallende og skjæremerker 22 000 kr.
1/2-side stående (95 x 258) 9 000 kr.
1/2 side liggende (195 x 128) 9 000 kr.
1/3 side liggende (195 x 86) 6 000 kr.
1/4-side stående (95 x 128) 5 000 kr.
1/4 side liggende (195 x 64) 5 000 kr.

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikk annonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.400,
2 moduler kr. 2.000,-,
3 moduler kr. 2.700,-,
4 moduler kr. 3.400

Merverdigavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdigavgift

Opplag: 17.300
Format: 220 x 290 mm

Ansvarlig utgiver:
Den Norske Frimurerorden

P.boks 506 Sentrum
0105 Oslo
Org.nr.: 940 539 439

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Kikki Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.noSelger: Vidar Hovind
Telefon: 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse