Frimurerbladet 2020

Hestesport 2020
5. november 2019
Hagen for Alle inngår kontrakt med Salgsfabrikken
5. november 2019

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes fire ganger i året (kvartalsvis) til Ordenens mer enn 19.000 medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 17.03.20 25.02.20
2 11.06.20 20.05.20
3 29.09.20 08.09.20
4 08.12.20 17.11.20

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
1/1-side (satsspeil) (195 x 258) 17 000 kr.
1/1-side (utfallende) (220 x 290) + 4mm utfallende og skjæremerker 17 000 kr.
1/1 bakside (195 x 230) 22 000 kr.
1/1 bakside (utfallende) (220 x 230) + 4mm utfallende og skjæremerker 22 000 kr.
1/2-side stående (95 x 258) 9 000 kr.
1/2 side liggende (195 x 128) 9 000 kr.
1/3 side liggende (195 x 86) 6 000 kr.
1/4-side stående (95 x 128) 5 000 kr.
1/4 side liggende (195 x 64) 5 000 kr.

Rubrikkannonser

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunnmodul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Sidene med rubrikk annonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.400,
2 moduler kr. 2.000,-,
3 moduler kr. 2.700,-,
4 moduler kr. 3.400

Merverdigavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdigavgift

Ansvarlig utgiver:
Den Norske Frimurerorden

P.boks 506 Sentrum
0105 Oslo
Org.nr.: 940 539 439

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Kikki Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.noSelger: Vidar Hovind
Telefon: 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse