Frimurerbladet 2019

Vi er godt i gang etter sommerferien
6. august 2019
Salgsfabrikken AS har overtatt annonsesalget for Frimurerbladet.
5. september 2019

FRIMURERBLADET

Frimurerbladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes fire ganger i året (kvartalsvis) til Ordenens mer enn 19.000 medlemmer. Det er dokumentert at bladet også leses av familiemedlemmer, venner og bekjente, slik at den effektive målgruppen totalt kan sies å ligge på ca. 40.000 lesere. Lesergruppen utgjør en attraktiv og kjøpesterk målgruppe som kun nås samlet gjennom Frimurerbladet.

 

Utgivelsesplan 2019

Utgave Utgivelse Materiellfrist
 1 20.02.19 25.01.19
 2 13.04.19 01.04.19
 3 26.09.19 06.09.19
 4 13.12.19 22.11.19

Priser og formater

1/1-side (satsspeil) 195 x 258 17 000,-
1/1-side (utfallende) + 4 mm utf. og  skjæremerker 220 x 290 17 000,-
 1/1 bakside 195 x 230 22 000,-
1/1 bakside (utfallende) + 4 mm utf. og  skjæremerker 220 x 230 22 000,-
1/2 side stående 95 x 258 9 000,-
1/2 side liggende 195 x 128 9 000,-
1/3 side liggende 195 x 86 6 000,-
1/4 side stående 95 x 128 5 000,-
1/4 side liggende 195 x 64 5 000,-

Bilag

Prisen på rubrikkannonser er basert på en grunn- modul på 60 x 30 mm, som tilsvarer 1/24 side. Side- ne med rubrikkannonser består av tre kolonner med åtte moduler i hver kolonne. En annonse kan settes sammen av så få eller så mange moduler man vil.

Pris pr. modul kr. 1.400,-
2 moduler kr. 2.000,-, 3 moduler kr. 2.700,-, 4 moduler kr. 3.400,-

 

Merverdigavgift

Frimurerbladet er fritatt for merverdigavgift

Ans. utgiver:
Den Norske Frimurerorden

P.boks 506 Sentrum
0105 Oslo
Org.nr.: 940 539 439

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS
Kikki Valby
Tlf: +47 901 19 121
Epost: kikki@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial