Forskerforum.no 2020

Da er vi klare for høstjakta sammen med dere.
6. august 2020
I 2010 fikk Wenche tildelt Fagpressens Markedspris
13. august 2020

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf,
i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

Annonsering på nett:

 

Toppbanner  (980 x 150, 580 x 400 mobil) per uke: Kr 7 500.-
Big board (580 x 400) per uke: Kr 4 000.-
Stilling ledig Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp 7 500.-

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utgiver:

Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Vidar Hovind
Telefon: +47 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no