Forskerforum 2021

Vi jubler for gode salgsresultater nå i førjulstiden.
2. desember 2020
Salgsfabrikken er stolt over å samarbeide med Bobil og Caravan magasinet!
9. desember 2020

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Målgruppe:
Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 21 742 0 21 742
Betalt abonnement 0 0 0
Løssalg 0 0 0
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 0 0 0
Regelmessig gratis distribuerte 572 0 572
Distribuert i alt 22 314 0 22 314

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 02.01 12.12
2 03.02 23.01
3 02.03 20.02
4 30.03 19.03
5 04.05 23,04
6 03.06 20.05
7 31.08 20.08
8 05.10 24.09
9 02.11 22.10
10 30.11 19.11

Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
1/1 side 185 x 255 (stående) 19 900
1/2 side 90 x 255 (stående) / 185 x 120 (liggende) 11 900
1/4 side 90 x120 (stående) / 185 x 60 (liggende) 6 500
Bakside 185 x 220 (stående) utf. 210x230+3
Nettannonser: Størrelse: Pris:
Toppbanner 768 x 150 4 000 pr. uke
Toppknapp 140 x 150 1 500 pr. uke
Bigboard 468 x 400 2 500 pr.uke
Stilling - 6 500

kr 900,- for 1. side henvisning til hovedutlysning.

Spesialplassering: +15%

Annonsering på nett: www.forskerforum.no

Opplag: 22.314

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Vidar Hovind
Telefon: 900 52 210
E-post: vidar@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse