Seniorer -en viktig målgruppe for flere annonsører