Ekstra ferieuke for alle i Salgsfabrikken

Vi starter ferien en uke tidligere i år etter at selgerne tok et realt skippertak og satte rekord i antall kundetelefoner.

I dag har vi sommerfest for alle ansatte og starter med det sommerferien. Vi har hatt en eventyrlig vekst i år, både i antall oppdragsgivere og i salgsøkning på eksisterende prosjekter. Dette har blitt mulig takket være fantastisk innsats fra alle ansatte. De fortjener virkelig ferie etter et krevende halvår, med blant annet covid-restriksjoner og covid-syk ledelse,

som har stilt ytterligere krav til selvstendig innsats fra den enkelte.

Den viktigste innsatsfaktoren for å få gode resultater i salg er å prate med kunder. Som en klok selger en gang sa: «Folk kjøper av folk de liker, og det er umulig å vise hvor trivelig du er gjennom en mail.»

Vi ble enige med selgerne om et hårete mål for antall gjennomførte salgssamtaler i perioden mai og juni; hele 25% over normale forventninger. Premien for å nå målet er at vi alle tar en ekstra uke ferie.

Målet ble nådd 10 dager før tiden!

Det synes både på resultater, fokus og engasjement i lokalene.

Vi gleder oss til høsten.

God sommer!

Positiv hilsen

Wenche & Øyvind