Drivhuslykke 2020

Rekord!
23. desember 2019
Fornøyde kunder
15. januar 2020

DRIVHUSLYKKE MEDIEPLAN 2020

Over hele landet vårt bygges det drivhus og hagestuer som aldri før – så vi vil lage et eget magasin som omhandler nettopp dette

Bladet skal omhandle drivhus, paviljonger, vinterhager og terrasser. Det gir inspirasjon og ideer til hvordan du kan bygge og få det stedet du ønsker deg.

Opplaget er 10.000 ex, og sendes ut med Utemiljø og andre magasiner så vi treffer folk som bor i enebolig og har stor hage.

Utgivelsesplan 2020

Utgaven utkommer 21. april og har en materiellfrist den 3. april.

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
Oppslag 24 990
1/1 side 185 x 265mm 16 880
1/2 side 92 x 265 mm / 185 x 130 mm 11 290
1/4 side 92 x 130 mm / 185 x 63 mm 8 100
1/8 side 92 x 63 mm 4 900
2. omslag 18 880
3. omslag 17 880
Bakside 185 x 223 mm (210 x 237 + 3 mm utfall 213 x 240 mm) 19 990

Byråprovisjon: 5% – Opplag: 2550

Andre størrelser etter avtale. Bilag / midtinnstikk – pris etter avtale.
Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig. NB! Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materiell belastes kunden.

Utgiver:
Salgsfabrikken AS
Tlf.: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Abonnement:
Pr. år: 595,- + mva

Abonnementsservice:
Salgsfabrikken AS
Jernbanevegen 13,
2260 Kirkenær
Tlf: 90 11 91 21
kikki@salgsfabrikken.no

Redaktør:
Bjørnhild Fjeld Tastatore AS
Tlf.: 41 44 09 80
bjornhild@tastatore.no

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Wenche Huser Sund
Telefon: +47 90 61 63 07
E-post: huser@salgsfabrikken.no

Teknisk data:

Bladformat: A4
Satsflate: 190 x 265 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 55mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster omslag: 60 linjer
Raster innmat: 60 linjer
Papir omslag: 150 g bestrøket
Papir innmat: 115 g bestrøket
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded

Digital overføring: kikki@salgsfabrikken.no
Avbestillingsfrist: 4 uker før utgivelse