Buskap.no 2021

Bladetfuglehunden.no 2021
23. oktober 2020
Frimurerbladet 2021
30. oktober 2020

Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.
Utgivelser: 8 nummer pr år

 

Målgruppe
Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter
som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte.
Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

Utgivelsesplan 2021

Nr. Bestillingsfrist Materiellfrist Utgivelse
 1 08.01 12.01 29.01
 2 05.02 09.02 26.02
 3 05.03 09.03 26.03
 4 23.04 27.04 14.05
 5 04.06 08.06 25.07
 6 20.08 24.08 10.09
 7 17.09 21.09 08.10
 8 12.11 16.11 03.12
 1-2022 14.01 18.01 04.02

Annonsepriser 2021

Format 4 farger Stående Liggende
 1/1 side 17 650 185×258 (210×210 utf.)
 1/2 side 10 550 90×258 185×126
 1/3 side 7 500 185×86
 1/4 side 6 300 90×126 185×61
 1/8 side 3 600 43×126 90×61

Spesialplassering

Format 4 farger
Bakside 20 850 185×222 eller 210×234 utfallende*
 2. omslag 19 100 185×258 eller 210×297 utfallende*
 2. omslag m/flipp 32 100 360×258 eller 410×297 utfallende*
+
175×258 eller 200×297 utfallende*
3. omslag 17 650 185×258 eller 210×297 utfallende*
Oppslag 28 600 392×258 eller 420×297 utfallende*

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med annonseansvarlig.

Bladet tar elektronisk materiell. Vennligst kontakt annonseavdeling for nærmere informasjon om formater.

Bilag

Løst Pris etter forespørsel
Tillegg for plastpakking
Tilleggsporto pr. kg
Limt (inkl. 1/1 annonse)

* Ved utfallende annonser bes materialet levert med 3 mm over nettmål på alle utfallende sider. Eks. A4 utfallende på alle sider blir 216×303 mm.

1. rubrikk på Servicesiden: kr. 2 900,- for ett år(8. utg.)
Årsrabatt på servicesiden: 10%

Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved ytterligere 8 annonser 5%
Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2019: 6%

Tekniske data

Bladformat: 210 x 297 mm
Materiell digitalt: PDF-fil med høyoppløst CMYK-bilder
(300 dpi). Fonter må være embedded.

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS
Lena Gaard
Tlf: +47 919 03 867
Epost: lena@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

3 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Bestillingsfrist for annonser er 3 virkedager før materiellfrist.