Buskap 2021

Bobil & caravan 2021
21. oktober 2020
Utemiljonytt.no 2021
21. oktober 2020

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.

Målgruppe:
Våre abonnenter får bladet til kostpris. Dette er mjølk- og kjøttprodusenter som er medlemmer av Geno SA. Det vil i praksis si nær 100% av storfebøndene i Norge. Abonnentene utenom organisasjonen er funksjonærer, rådgivere, ansatte i landbruksforvaltningen og andre spesielt interesserte. Bladet blir regelmessig distribuert til alle produksjonsrådgivere i Tine, inseminører, veterinærer, aviser, politikere m.m.

Grupper

Antall

%

Bønder

9 851

86,0

Veterinærer og rådgivere i husdyrkontr.

1 268

10,0

Andre

577

4,0

Totalt

11 696

100,0

Opplag :

Gjennomsnitt pr. nr. i kontrollperioden 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017
Norge Utland Totalt
Foreningsabonnement 9 023 9 023
Betalt abonnement 422 422
Regelmessig gratis distribuerte 2 251 2 251
Distribuert i alt 11 696 11 696

Antall lesere: 28 000 (Kilde: Fagpressens Mediekontroll 14.09.17)
Leserdokumentasjon: Ja (Kilde: Fagpressens Mediekontroll 14.09.17)

Utgivelsesplan 2021

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 29.01 12.01
2 Gjødselutgaven* 26.02 09.02
3 Grasbehan.utg. * 26.03 09.03
4 14.05 27.04
5 Fjøsbygg/Imek-utgaven* 25.06 08.06
6 10.09 24.08
7 08.10 21.09
8 03.12 16.11
1 - 2021 04.02 18.01

 


*Temautgave

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
1/1 side 185x258 / 210x297 utf.* 17 650
1/2 side 90x258 / 185x126 10 550
1/3 side 185x86 7 500
1/4 side 90x126 / 185x61 6 300
1/8 side 43x126 / 90x61 3 600
Bakside 185x222 eller 210x234 utfallende* 20 850
2. omslag 185x258 eller 210x297 utfallende* 19 100
2. omslag m/flipp 360x258 eller 410x297 utfallende* + 175x258 eller 200x297 utfallende* 32 100
3. omslag 185x258 eller 210x297 utfallende* 17 650

* Ved utfallende annonser bes materiellet levert med 3 mm over nettomål på alle utfallende sider. Eks.: A4 utfallende på alle sider blir 216×303 mm

1 rubrikk på Servicesidene: kr 2 900,- for ett år (8 utg.)
Årsrabatt på servicesiden: 10%

Rabatt for minst 4 innrykk: 10%, ved 8 annonser ytterligere 5%
Rabatt for forhåndsordre gjort før 1. februar 2020: 6%

Bilag:
Pris etter forespørsel

Provisjon/godtgjørelse Byråprovisjon:

7 % ved fakturering.

For pristilbud på annonser til www.buskap.no, ta kontakt med annonseansvarlig.

Utgivelser: 8 nummer pr år

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Lena Gaard
Telefon: +47 919 03 867
E-post: lena@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

3 uker før utgivelse.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Bestillingsfrist for annonser er 3 virkedager før materiellfrist.