Advokatbladet 2020

Hurra for dyktige selgere
11. november 2019
Fagbladet 2020
13. november 2019

Vi har fornyet oss – både på nett og papir. Fra utgave 3/2019 kom vi med nytt og tidsriktig design av vårt papirmagasin. I februar 2019 fikk vi nye nettsider, og publiserer nå på den profesjonelle nyhetsplattformen Labrador, som er eiet av Dagbladet og TV2.

Våre lesere:
Nesten alle landets advokater – ni av ti – får bladet i postkassen, samt våre nyhetsbrev i sin innboks. Bladet leses også med interesse av justispolitikere på Stortinget, i Justis- og beredskapsdepartementet, og av ledere og ansatte ved domstolene, samt av nøkkelpersoner i den øvrige forvaltningen og i media. Bladet leses nøye og tas ofte frem igjen, og blir gjerne lagret for fremtidig nytte.

Lesermassen er stabil, og består av kjøpesterke, engasjerte beslutningstagere. Om lag halvparten av leserne er eiere (partner eller egne foretak).

Leserne er høyt utdannet og har høyt inntektsnivå.
Gjennomsnittlig inntekt for alle advokater var i 2018 på 1,349 millioner kroner.

Gjennomsnittlig inntekt for advokater pr. stillingskategori
• Partner: 3,148 millioner kroner
• Bedriftsadvokater: 1,219 millioner kroner
• Eier enkeltpersonforetak: 1,093 millioner kroner
• Organisasjonsadvokater: 1,068 millioner kroner
• Ansatte advokater: 913 000 kroner
• Offentlig ansatte advokater: 866 000 kroner
• Advokatfullmektiger: 612 000 kroner

Totalmarkedet for advokattjenester var 16,8 milliarder kroner. Næringslivet er advokatmarkedets største kunder. (Kilde: Advokatforeningens bransjeundersøkelse fra 2018.)

Utgivelsesplan 2020

Utgave #
Utgivelse Materiellfrist
1 -
2 -
3 21. april
4 26. mai
5 23. juni 9. juni
6 25. august 11. august
7 6. oktober 23. september
8 10. november 27. oktober
9 15. desember 1. desember

Priser og formater

Format Mål i mm
Pris
1/1-side 210 x 280 20 800
2/3 side 116 x 234 19 000
1/2 side 176 x 234 15 550
1/4 176 x 58 / 116 x 83 10 250
1/6 56 x 123 / 116 x 58 6 025

Bilag eller andre formater etter avtale

På nett:

advokatjobb.no
advokatbladet.no

Opplag: 10 161
Antall lesere: 27 000

Utgiver: Advokatforeningen

Teknisk data:
Bladformat: 210 x 280
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 176 x 251
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet omslag: 250 g Gallerie Art Silk
Papirkvalitet innmat: 90 g Arctic Matt

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Pia Himberg
Telefon: +47 919 03 697
E-post: pia@salgsfabrikken.noSelger: Ann-Kristin Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse