Advokatbladet.no 2020

Til utgivere av magasiner og nettsteder
10. september 2019
Salgsfabrikken har tatt over salget på Advokatbladet
7. oktober 2019

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.

Trafikktall for årets tre første måneder, snitt:

 Månedlige brukere:

52 075

(+ 94,4 % fra 2019)

 Månedlige sidevisninger:

108 190

(+ 55,4 % fra 2019)

Priser

Toppbanner 10 300,-
Skyskraper venstre  5 500,-
Skyskraper høyre 5 500,-
Hestesko 15 500,-
Annonse i brødtekst med fullbredde 8 500,-
Annonse i brødtekst høyrestilt 5 500,-
Parallax 10 300,-

Alle priser er pr. mnd og eks. mva.

Ans. utgiver:
Advokatforeningen

Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo

Annonsesalg:

Salgsfabrikken AS


Selger: Pia Himberg
Telefon: +47 919 03 697
E-post: pia@salgsfabrikken.noSelger: Kikki Valby
Telefon: +47 901 19 121
E-post: kikki@salgsfabrikken.no

Avbestillingsfrist:

4 uker før utgivelse