2 nye magasiner og nettsteder vil samarbeide med Salgsfabrikken.